من محمد مشتاقی هستم، مهندس برق و متخصص در حوزه IT. در حال حاضر بصورت ویژه بر روی برنامه نویسی و گرافیک کار میکنم.

لطفا از صفحه اصلی وبسایت بازدید کنید.